2016/09/18

අරාබියේ

ලොකු තරප්පු බුමුතුරුණූ 
රත්තරන් සෙරෙප්පු
සුදු ලෝගු කලු කසපටි
රවුල් වවපු මිනිස්සු
උස් කුලුනු දිය බුබුලු කෘතීම ගස් 
නොයන සියොත්හු
සිතුවම් ඇස් පාට දෙතොල් 
ආලේපන උලාපු ලන්දු

2 comments:

 1. වලාකුලක් ගෙන මුවා කරමු හිරු
  ගිනි ගෙන වියරුව නලියන වැලි කතරේ
  රත් වුණු වැලිකැට පුපුරණ
  මැද පෙරදිග මරු කතරේ

  ReplyDelete
  Replies
  1. :D ලෙහසි ෙවන ඒකක් නැහැ.

   Delete

ඇත්තම කියන්න